• Số 189 Nguyễn Phong Sắc:
  • Số 329 Nguyễn Trãi:
  • Số 55 Lê Đức Thọ:
  • Số 288 Quang Trung:
  • Số 112 Kim Mã:
  • Số 58 Trần Hưng Đạo: